• Na zboží máte dle zákona záruční dobu 24 měsíců.
  • Zákonná záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží.
  • Záruka se nevztahuje na vady vzniklé nevhodným užíváním výrobku, nevhodným ošetřením a na opotřebení způsobené obvyklým užíváním.
  • Způsob řešení reklamace vybírá kupující – výměna zboží, vrácení platby, sleva z kupní ceny nebo oprava zboží.
  • Na reklamaci zboží můžete využít vzorový formulář.
  • Vyplněný formulář je třeba zaslat na e-mail info@mandalastore.cz, případně jej vložit do zásilky s vráceným zbožím.
    Nezapomeňte přiložit kopii faktury.
  • Nezasílejte zboží na dobírku, nebylo by převzato.
  • O průběhu reklamace vás budeme informovat e-mailem.

Zboží zašlete na adresu:
Jana Novosadová
Jezeřany – Maršovice 295
671 75, Loděnice

Děkujeme za spolupráci.