Úvod

Rubriky

Dionýsos a Amethystas

PŘÍBĚH O VZNIKU AMETYSTU

Dionýsos, řecký bůh vína se rozzuřil. Pouhý smrtelník ho urazil. Posilněn vínem přísahal, že se pomstí. Rozhodl se zabít prvního smrtelníka, který mu zkříží cestu. Rozzlobený bůh pozoroval krásnou dívku, která šla do svatyně uctít bohyni lovu Artemis. Dionýsos byl tak zaslepen vztekem, že poslal své tygry, aby dívku rozsápali. Artemis si všimla co se děje a rychle proměnila dívku na sochu zářícího čirého křišťálu. To ji ochránilo před roztrháním tygry, ale bohužel její lidský život tak či onak skončil. Když si Dionýsos uvědomil, co způsobil nevinné dívce, plakal nad sochou slzy vína. Socha slzy vstřebala a proměnila se ve fialový křišťál. Dívka se jmenovala Amethystas.

Starověcí Řekové věřili, že je ametyst ochrání před opilstvím a kocovinou. Bohatí občané pili víno z ametystových pohárů, aby se příliš neopili jako Dionýsos.

DIONÝSOS – BŮH VÍNA A VESELÍ

Dionýsos, řecký bůh vína, veselí a šílenství je syn boha Dia a thébské princezny Semelé. Je často zobrazován jako mladý muž, který drží pohár vína. Jeho symboly jsou hrozny a réva, což odkazuje na úrodnost a plodnost. Lidé ho uctívali jako ochránce vinařů, umělců, básníků a všech, kdo chtějí oslavit život a prožívat radostné chvíle. Dionýsova podstata spočívá v přinášení vitality, radosti a osvobození od starostí.

ARTEMIS – BOHYNĚ LOVU A MĚSÍCE

Řeckou bohyní lovu, divokých zvířat, měsíce a cudnosti je krásná Artemis, sestra boha Slunce Apollóna, dcera nejvyššího boha Dia a titánky Létó. Statečná, hrdá a nemilosrdná Artemis patří mezi nejmocnější bohy. Chrání divokou zvěř, lesy a hory. Podle řecké mytologie dokáže vyléčit všechny nemoci i způsobit náhlou smrt. Artemis je často zobrazována jako mladá žena, oděná do loveckého oblečení, s lukem a šípy, které nikdy neminou cíl. Doprovází ji její věrná družina mořských nymf a smečka loveckých psů. Artemis má blízký vztah s měsícem a temným nočním světlem. Zatímco její bratr Apollón symbolizuje sluneční svit a den, Artemis vládne noční obloze.

Dionýsos